WOLONTARIAT - POW Piekarska

Title
Przejdź do treści


"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."
św. Jan Paweł II

Do naszych placówek zgłaszają się osoby, którym los naszych podopiecznych nie jest obojętny. To często ludzie pragnący podzielić się swoimi doświadczeniami, a niekiedy umiejętnościami. Wszystkich ich łączy wielkie serce, wrażliwość, chęć niesienia bezinteresownej pomocy oraz skromność. W pracę naszego domu wnoszą dużo miłości i ciepła.

Wolontariuszem może być osoba:
  • pełnoletnia;
  • która oświadczy, że jest niekarana i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,  nie pozostaje w leczeniu psychiatrycznym i nie jest uzależniona od alkoholu i innych środków odurzających;
  • której stan zdrowia umożliwia wykonywanie świadczeń wolontarystycznych;
  • poinformowana przez dyrektora Placówek  o specyfice pracy wychowawczej i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w Placówkach.

W związku z wejściem w życie w dniu 1.10.2017 r. ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym nasze Placówki zobowiązane są, przed nawiązaniem współpracy z wolontariuszem, uzyskać  informację, czy jego dane są umieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z tzw. dostępem ograniczonym.
Zapraszamy!
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Dyrektorem Placówek
tel: +48 12 430 52 87
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze św. Ludwiki
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

Wróć do spisu treści