Aniołek

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi." Jan Paweł II

    • Do naszych placówek zgłaszają się osoby, którym los naszych podopiecznych nie jest obojętny. To często ludzie pragnący podzielić się swoimi doświadczeniami, a niekiedy umiejętnościami. Wszystkich ich łączy wielkie serce, wrażliwość, chęć niesienia bezinteresownej pomocy i skromność. W pracę naszego domu wnoszą dużo miłości i ciepła.
  • Wolontariuszem może być osoba, która:

    • jest pełnoletnia.
    • nie była karana i nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Zapraszamy!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Dyrektorem Placówek tel: +48 124305287.

Chmurka na dole