Aniołek

Nasze placówki korzystają z pomocy rodzin zaprzyjaźnionych.

  • Taka rodzina daje szanse dziecku na doświadczenie namiastki rodzinnej atmosfery i domowego ciepła. Może stać się dla niego wzorem, z którego będzie czerpać w życiu dorosłym.

   Rodzina zaprzyjaźniona urlopując dziecko na weekendy i święta buduje z nim bliskie relacje, nie stwarzając jednak nadziei na adopcję. Współpracując z wychowawcami, wspiera dziecko i uczy wiary we własne siły.

   Rodziną zaprzyjaźniona mogą stać się osoby, które zgłoszą się do placówki i podejmą współpracę, jednocześnie przechodząc odpowiednią procedurę.

   Zapraszamy do współpracy!
 • Rodziną zaprzyjaźnioną mogą być osoby, które:

  • Są pełnoletnie,
  • Nie były karane i nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z psychologiem lub pedagogiem.
tel.: +48 12 430 52 87.

Chmurka na dole