słonko

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze św. Ludwiki


ul. Piekarska 4
31-067 Kraków
NIP 676-20-18-504
tel. +48 12 430 52 87 (fax w.40), +48 12 430 53 64


Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dwójka”, ul. Piekarska 2a, 31-067 Kraków – tel. +48 12 430 52 87, w. 46

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Czwórka”, ul. Piekarska 4, 31-067 Kraków - tel. +48 12 430 52 87, w. 37

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Szóstka”, ul. Piekarska 6, 31-067 Kraków - tel. +48 12 430 52 87, w. 41


e-mail:
e-mail:
e-mail:


Konto nr  97 1020 2892 0000 5602 0154 5177
PKO BP I Oddział Kraków, ul. Wielopole 19

Rysunek - Dziewczynka i drzewko