Kim jesteśmy - POW Piekarska

Title
Przejdź do treści
"Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili ."

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze św. Ludwiki Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krakowie ul. Piekarska 4, są niepubliczną, katolicką jednostką organizacyjną, działającą na podstawie następujących aktów prawnych:

  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018 poz. 998 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dn. 22.12.2011 r. w sprawie  instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720)
  • Umowa o realizację zadania publicznego w formie powierzenia zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincją Krakowską.

Organem prowadzącym Placówki jest Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Krakowska    z siedzibą w Krakowie, ul. Warszawska 8.
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze św. Ludwiki
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

Wróć do spisu treści