JAK POMÓC - POW Piekarska

Title
Przejdź do treści

Placówki Opiekuńcz-Wychowawcze św. Ludwiki finansowane są ze środków Miasta Kraków.
Dotacja w całości przeznaczona jest na utrzymanie naszych wychowanków, na wynagrodzenia kadry realizujacej zadanie, na częściowe opłaty związane z utrzymaniem budynków (media, opłaty itp.), koszty administracyjne.
Wychowankowie naszych placówek mają zaspokojone podstawowe potrzeby życiowe.

Dbamy o ich wszechstronny rozwój oraz o  jak najlepsze przygotowanie do dorosłego życia.

Dzięki pomocy ludzi  o wielkim sercu i dobrej woli, nasze dzieci i młodzież realizują swoje marzenia, radośnie przeżywają świąteczne dni, rozwijają swoje pasje biorąc udział w zajęciach dodatkowych, aktywnie spędzają czas poprzez: zorganizowane zabawy, wyjścia o charakterze kulturalnym   oraz sportowym. Wyjeżdżają na wakacje, zimowiska, wycieczki poznawcze.

Dzięki dodatkowemu wsparciu możemy także zapewnić naszym wychowankom bardzo dobre warunki mieszkaniowe dbając, by ich pokoje były estetyczne i kolorowe.

Zamknęliśmy rok 2022. Udało się to tylko dzięki pomocy i ofiarności Was - drodzy Przyjaciele. Wład środków pozyskanych od dobroczyńców jest za rok 2022 na poziomie 2/3  miesięcznej dotacji... To bardzo dużo... Niestety do kończa października 2023 dotację dostawać będziemy w niezmienionej wysokości, pomimo wysokiej inflacji i bardo dużych podwyżek w każdej dziedzinie. Patrząc na plan wydatków na rozpoczęty rok zastanawiamy się jak zagospodarować dotację. Jedyny obszar, z którego możemy zrezygnować z finansowania z dotaji to właśnie opłaty za media, wszlekie usługi obce, przeglądy, naprawy bieżące, opłaty, bo w pierwszej kolejności musimy zabezpieczyć środki na koszty związane z utrzymaniem wychowanków oraz na wynagrodzenia dla personelu, które są - patrząc na pracę jaką wykonują i obciążenie jakie się z nią wiąże - stosunkowo za niskie...
Tak więc zaczynamy 2023 rok z niepokojem, bo wiemy, że będą duże problemy w regulowaniu opłat związanych z utrzymaniem budynków. Zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacja ogólnie jest trudna i problemy, któe nas dotykają - dotykają bardzo wielu ludzi.  Ale mamy teś świadomość, że każde nawet najmniejsze wsparcie będzie dla nas pomocą. Serdecznie dziękujemy wszystki, którzy wspomagają nas wspomagają.
Tych z Państwa, którzy pragną  przyłączyć się do tego pięknego dzieła poprzez wsparcie finansowe lub rzeczowe, zachęcamy do kontaktu telefonicznego i osobistego na terenie placówek.


NUMER KONTA BANKOWEGO AKTUALNY OD DNIA 01.09.2021
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze św. Ludwiki
ul. Piekarska 4, 31-067 Kraków
tel. 12 430 53 64, 12 430 52 87
20 1600 1462 1851 1743 1000 0003
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Kod SWIFT: PPABPLPK

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze św. Ludwiki
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

Wróć do spisu treści