POW Piekarska

Title
Przejdź do treści


   Nasza placówka realizuje grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny.
Bezpieczny dom”. Więcej...


Dom Dziecka św. Ludwiki, w dniu 01.01.2014 r., zgodnie z Ustawą  z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zmienił nazwę na Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze św. Ludwiki.
Dom Dziecka św. Ludwiki sprawował opiekę nad dziećmi w ramach 5 grup.

Do dnia 30.09.2023 r. działały trzy  placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, realizujące te same cele, co wcześniejszy dom dziecka. Dnia 30.09.2023 r. zlikwidowana została Placówka "Dwójka" mieszcząca się przy ul. Piekarskiej 2A w Krakowie. Od dnia 01.10.2023 r. działały dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego: Placówka "Czwórka" i Placówka "Szóstka". Z dniem 31.10.2023 obie Placówki zakończyły działalność.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przez 25 lat wspierali naszą działalność i pomagali nam w zapewnieniu wychowankom jak najlepszych warunków do rozwoju. Bez Was, drodzy Przyjaciele i Ofiarodawcy, nie udałoby nam się zrealizować tak wielu przedsięwzięć dla naszych wychowanków, na które nie starczało środków z dotacji. Dzięki Wam wychowankowie mieli możliwość uczestniczenia w atrakcyjnych wyjazdach wakacyjnych i feryjnych, mogliśmy na bieżąco regulować opłaty za media, wykonywać niezbędne prace remontowe, wymieniać zużywające się wyposażenie, mogliśmy także zakupić dla wychowanków sprzęt rekreacyjno-sportowy, markową odzież sportową, zorganizowaliśmy wiele pikników i imprez okolicznościowych.
Niech Pan Bóg wynagrodzi Wam wszelkie dobro, które było udziałem naszych wychowanków. Zapewniamy, że zostaniecie w naszych modlitwach.

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze św. Ludwiki
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

Wróć do spisu treści