słonko

Dom Dziecka św. Ludwiki, w dniu 01.01.2014 r., zgodnie z Ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zmienił nazwę na Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze św. Ludwiki.

Dom Dziecka św. Ludwiki sprawował opiekę nad dziećmi w ramach 5 grup. Obecnie działają tutaj trzy placówki typu socjalizacyjnego, realizujące te same cele, co wcześniejszy dom dziecka:

 • DWÓJKA

  Placówka
  Opiekuńczo-Wychowawcza
  typu socjalizacyjnego
  dla 12 osób
  przy ul. Piekarskiej 2A
  w Krakowie
 • CZWÓRKA

  Placówka
  Opiekuńczo-Wychowawcza
  typu socjalizacyjnego
  dla 10 osób
  przy ul. Piekarskiej 4
  w Krakowie
 • SZÓSTKA

  Placówka
  Opiekuńczo-Wychowawcza
  typu socjalizacyjnego
  dla 10 osób
  przy ul. Piekarskiej 6
  w Krakowie
Zakonnica i dzieci